vizyonnn

Türk Milli Eğitiminin temel amaçları ve Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruyan ve geliştiren, tedavi hizmetlerinde profesyonel hizmet veren çağdaş, araştırmacı, problem çözme becerisine sahip, eleştirel düşünebilen, insanlığa ve ülkesine karşı sorumluluklarını bilen, disiplinli ekip anlayışı içinde çalışan, çağın teknolojilerini kullanabilen, bilgiye dayalı bakım sunan, geniş dünya görüşüne sahip; manevi, ahlaki ve insani değerleri benimseyen sağlık personeli yetiştirmektir.