Yirminin üzerinde kitabı olan ödüllü şair-yazar Hüseyin AKIN okulumuzu ziyaret etti.